D214100056_Prodigious_Ellington_180819_D
D214100056_Prodigious_Ellington_180819_D

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

D214100056_Prodigious_Ellington_180819_D

COMMERCIAL

Photo 4-16-18, 09 21 44.jpg
Photo 4-16-18, 16 12 35.jpg

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

Photo 4-16-18, 16 12 03.jpg

COMMERCIAL

Screen Shot 2019-08-28 at 7.20.50 AM cop
Screen Shot 2019-08-28 at 7.21.08 AM cop

CINEMATOGRAPHER

Screen Shot 2019-08-28 at 7.22.53 AM cop

COMMERCIAL

Jaguar Elements Main 30s.00_00_22_06.Sti
Jaguar Elements Main 30s.00_00_13_12.Sti

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

Jaguar Elements Main 30s.00_00_11_09.Sti

COMMERCIAL

LORO_PIANA_Thomas.00_00_25_10.Still011.j
LORO_PIANA_Thomas.00_00_32_09.Still014.j

CINEMATOGRAPHER

LORO_PIANA_Thomas.00_01_14_13.Still032.j

COMMERCIAL

LA LADY ONLINE.00_00_20_00.Still019.jpg
LA LADY ONLINE.00_01_16_22.Still022.jpg

DIRECTOR AND CINEMATOGRAPHER

LA LADY ONLINE.00_01_52_06.Still005.jpg

FASHION

Ford_60s_171119_DC_Online.00_00_40_17.St
Ford_60s_171119_DC_Online.00_00_51_16.St

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

Ford_60s_171119_DC_Online.00_00_27_06.St

COMMERCIAL

Splash EID Prores 422HQ Graded.00_00_00_
Splash EID Prores 422HQ Graded.00_00_16_

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

Splash EID Prores 422HQ Graded.00_00_14_

COMMERCIAL

Nissnass 1mn - Graded 1080p.00_00_01_06.
Nissnass 1mn - Graded 1080p.00_00_58_03.

DIRECTOR & CINEMATOGRAPHER

Nissnass 1mn - Graded 1080p.00_00_09_12.

COMMERCIAL

©2019 Thomas Simon.